Rotor design

Designföretaget rotor startades 1997 i Borås som ett samarbete mellan textilformgivarna Pia O. Björklund och Magnus Forthmeiier samt keramikern Birgitta Swahn. Sedan starten har drivkraften varit att förena olika kompetenser i en gemensam kollektion med målet att göra vackra vardagsprodukter.

En av grundpelarna i rotors filosofi är att tillverka allt i sverige. Det nära samarbetet med hantvrkade producenter samt att ta tillvara på det enorma kunnande som finns är viktigt. Att undvika långa transporter och värna om miljön är en självklarhet.

Välkomna att ta del av vår Kollektion.

Köp rotor i vår webbshop